Prijavite se za Misiju posmatranja izbora u Mađarskoj

Misija će trajati od 4. do 10. aprila 2018. godine i biće raspoređena na raznim gradskim lokacijama širom Mađarske. Njena svrha je da se posebno procijeni učešće mladih u izbornom procesu.

Kao kratkoročni posmatrači Misije AEGEE za posmatranje izbora u Mađarskoj, uspješni kandidati će dobiti obuku, popuniti specifične istraživačke zadatke, a potom slijediti procedure glasanja, prebrojavanja i tabeliranja na različitim lokacijama širom zemlje na dan izbora. Oni će se i dalje susresti sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim političkim akterima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima omladine u Mađarskoj tokom dana pred izbore.

Posmatranje izbora od strane nezavisnih posmatrača doprinosi transparentnosti procesa i predstavlja vrijedan instrument demokratskog nadzora. Nalazi misije biće sastavljeni u izvještaju koji će se objaviti nakon raspoređivanja i distribuirati među relevantnim vlastima.

Finansiranje posmatrača Roma

Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) će u potpunosti finansirati putne troškove dva kratkoročna posmatrača Roma koji su pozvani da se pridruže Misiji AEGEE za posmatranje izbora u Mađarskoj. Sredstva će pokrivati putne karte od kuće do Budimpešte i dalje do područja raspoređivanja, kao i dnevnice za smještaj, obroke i incidentne troškove.

OSCE/ODIHR isključivo će finansirati učešće dva mlada posmatrača Roma, a to ne predstavlja nikakav dodatni angažman OSCE-a/ODIHR-a, ali će podržati AEGEE Misiju za posmatranje izbora. Finansirani posmatrači će predstavljati AEGEE izborno posmatranje i ne pripadaju OSCE-u/ODIHR-u.

Da biste se prijavili za priliku za finansiranje, molimo vas da izaberete odgovarajuću opciju na obrascu za prijavu.

Dodatne informacije o kriterijima za apliciranje potražite ovdje.

Obrazac za prijavu možete naći na linku.

Izvor: https://www.hocu.ba

Ostavite komentar

unesite broj *