Kako uspešno upravljati projektnim ciklusom

Izdavač: Solidar Suisse/ Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji
Autor: Ivana Ranđelović
Urednik: Nikola Mikašinović

Šta je projekat?
Definicija 1:
Projekat je serija aktivnosti usmerenih na postizanje jasno određenih ciljeva u okviru definisanog vremenskog perioda i definisanog budžeta.

Definicija 2:
Projekat je niz aktivnosti koje imaju određeni početak i kraj, uključuju različite resurse i zahtevaju koordinaciju poslova da bi se postigao definisani cilj ili definisani ciljevi.

Definicija 3:
Projekti predstavljaju upotrebu ljudskih i materijalnih resursa za postizanje određenih (specifičnih) ciljeva u određenom vremenskom roku i u okviru unapred predviđenog budžeta.

Kompletna publikacija: http://www.solidarsuisse-serbia.org/items/publications/ssp2.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


unesite broj *