Raspisan Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedora

Gradonačelnik Grada Prijedora je raspisao Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Prijedora, i to:

 • samostalni stručni saradnik za izvršenje prihoda i praćenje projekata 1 izvršilac,
 • viši stručni saradnik za knjigovodstvene poslove 1 izvršilac,
 • viši stručni saradnik za poresko knjigovodstvo 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za kulturu 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja i urbanizma 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za poslove pripreme dokumentacije i koordinacije na realizaciji strateških i drugih projekata od značaja za Grad 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija 1 izvršilac, samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za realizaciju projekata infrastrukture 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za prijem građana 1 izvršilac,
 • ekološki inspektor 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za javne nabavke 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja Grada 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za baze podataka 1 izvršilac,
 • samostalni stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica 1izvršilac,
 • stučni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za strateško planiranje,
 • upravljanje projektima i razvojem 1 izvršilac i vatrogasac 4 izvršioca.

Opis poslova, opšti i posebni uslovi, kao i obrazac prijave su dostupni na www.prijedorgrad.org . Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br.1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Prijedor. Kontakt osoba: Jefa Keranović, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak.; telefon: 052/245-117.

Izvor: http://www.prijedorgrad.org/filesPreviewCir.aspx?filesTypeCode=2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


unesite broj *