Još par dana za prijavu – GIZ oglas za posao u Njemačkoj: Radnik za zdravstvenu njegu

Triple Win projekt
provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme, te u skladu sa dogovorom objavljujemo
JAVNI POZIV
za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Mjesto rada: SR Njemačka.

Naziv posla: Radnici za zdravstvenu njegu.

Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Uslovi za kandidate 

Status:

 • Svi zainteresirani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlene osobe registrirane na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Оbrazovanje:

 • Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);
 • Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera.

Posebna znanja i veštine:

 • Položen stručni ispit za rad u struci;
 • Poznavanje njemačkog jezika na elementarnom nivou – minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike.

A2 Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Radno iskustvo:

 • prednost je radno iskustvo u posljednje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući);
 • prekvalifikacije će se uzimati u razmatranje ukoliko podrazumijevaju:
 1. a) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmatranje) uz prethodno završeno srodno medicinsko obrazovanje (npr. prekvalifikacija diplome fizioterapeuta na zvanje medicinska sestra/tehničar) ili
 2. b) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmatranje) uz 2 godine radnog iskustva kao njegovatelj (uključujući pripravnički staž)

Uslovi rada i boravka 

Vrsta radnog odnosa:

 • Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika;
 • Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole.

Nostrifikacija diplome:

 • U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci.

Zarada:

 • Početna plata iznosi 1.900 eura (bruto) / do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika.

Smještaj i ishrana:

 • Poslodavac obezbjeđuje smještaj, a zaposleni u cjelosti ili dijelom participira u troškovima.

Troškovi prijevoza:

 • Troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji Bosna i Hercegovina – SR Njemačka snosi poslodavac.

U prijavi je potrebno priložiti:

Navedena dokumenta svi zainteresirani, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje.

Kandidati koji od strane predstavnika njemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.

Kandidati koji budu uspješni na intervjuu biće u obavezi da naknadno dostave dodatnu dokumentaciju:

 • diplomu, svjedočanstva trećeg i četvrtog razreda Medicinske škole i dokaz o položenom stručnom ispitu, prevedene na njemački jezik kod sudskog tumača;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kopiju pasoša;
 • druga dokumenta, po potrebi.

Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom „Triple-Win“ projekat.

Napomena: Ne vrši se povrat prijavne dokumentacije kandidatima koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim pozivom.

Lokacija:SR Njemačka
Broj pozicija:10
Datum objave:20.03.2018.
Trajanje oglasa: ističe 20.04.2018.

Preuzeto sa: https://www.posao.ba/#!home;job=204343

Ostavite komentar

unesite broj *