Nastavnik/Nastavnica matematike

Privatna Osnovna Škola Bloom
Stari Grad Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
do 12.05.2018

Opis posla

Učitelji/nastavnici u osnovnoj školi poučavaju sva nastavna područja u nižim razredima, odnosno jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole.

 • Pripremaju Montessori okolinu;
 • Planiraju, pripremaju i prezentiraju lekcije koje zadovoljavaju potrebe cijelog spektra sposobnosti unutar jednog razreda;
 • Motiviraju učenike, potpuno poznavajući individualne potrebe i profile učenja;
 • Podstiču i podržavaju pozitivno ponašanje;
 • Pripremaju i  obilježavaju rad kako bi olakšali pozitivan razvoj učenika;
 • Prate zahtjeve za procjenom i evidencijom napretka učenika;
 • Obezbjeđuju povratnu informaciju o napretku učenika roditeljima i starateljima na roditeljskim sastancima i drugim bitnim prigodama;
 • Rade s drugima na planiranju i koordiniranju poslova;
 • U toku su sa svim promjenama i razvojem strukture Nastavnog plana i programa;
 • Odgovaraju državnim administrativnim zahtjevima, kao što je redovno vođenje Dnevnika itd;

Učitelji/nastavnici u osnovnoj školi  također treba pokazivati slijedeća lična obilježja:

 • Biti pun poštovanja;
 • Posjedovati svjesnost i osjetljivost za različite kulture;
 • Biti fleksibilan;
 • Pokazivati radnu etiku;
 • Biti dosljedan i pravedan;
 • Biti pun suosjećanja i razumijevanja;
 • Biti sposoban izgraditi poštovanje, istovremeno obezbjeđujući sigurnu i zaštićenu okollinu;
 • Biti kreativan i preuzimati inicijativu;
 • Biti kritičan i razmišljati kreativno;
 • Biti timski igrač.

Uvjeti  za radno mjesto:

 1.  Adekvatna fakultetska diploma
 2. OBAVEZAN POLOŽEN STRUČNI ISPIT.
 3. Poznavanje engleskog jezika

Radno mjesto se raspisuje za puno radno vrijeme

Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor bit će obavljen od 10.5.2018.

Broj pozicija: 1

Ostavite komentar

unesite broj *