Hope and Homes for Children u BiH

Adresa: Himze Polovine 13A, 71 000 Sarajevo

Telefon, faks: 033/200-672; 033/200-693;

E-mail:info@hhc.ba

Web: www.hhc.ba

 Vizija organizacije:Naša vizija je svijet u kojem djeca više ne moraju trpiti nedostatke institucionalne brige.

Misija organizacije:Naša misija je da ubrzamo ukidanje institucionalne brige o djeci na globalnom nivou.

Hope and Homes for Children BiH je nevladina, neprofitna organizacija koja je aktivna u Bosni i Hercegovini od 1994. godine. Rad organizacije je usmjeren na zamjenu institucionalnog staranja s porodičnim rješenjima za djecu bez roditeljskog staranja kao što su:

  • reintegracija djece sa njihovim biološkim porodicama,
  • lokalno usvojenje,
  • hraniteljstvo,
  • pružanje podrške mladim osobama koje napuštaju institucionalni sistem brige,
  • razvoj kvalitetnog stambenog zbrinjavanja u Malim porodičnim domovima sa kapacitetom do 12 djece,
  • te razvoj programa za sprečavanje razdvajanja djece i članova porodice.

Hope and Homes for Children BIH je veoma posvećena izgradnji i jačanju kapaciteta profesionalnog osoblja koje radi na polju zaštite djece, izgradnji kapaciteta osoba koje donose važne odluke koje se tiču zaštite djece i studenata socijalnog rada, psihologije i socijalne pedagogije. Hope and Homes for Children pruža podršku državnim institucijama kada je u pitanju proces izmjene postojećih zakona i strateških dokumenata i stvaranja novih zakonskih okvira s ciljem unapređenja sistema dječije zaštite.

Iako smo svjesni da su djeca budućnost svakog društva, mnoga od njih u Bosni  i Hercegovini još uvijek se suočavaju sa velikim izazovima, a posebno ona koja, iz nekog razloga, pripadaju ranjivim kategorijama i kojima je potrebna posebna briga svih nas.

Ukoliko i Vi prepoznate značaj u pružanju pomoći u radu naše organizacije i želite nas podržati možete nas kontaktirati putem e-mail adrese info@hhc.com, na broj telefona +387 33 200 672 ili na broj faxa +387 33 200 693.

Više informacija o organizaciji Hope and Homes for Children naći ćete na web stranici www.hhc.ba.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.