Promocija UN rezolucije 1325 – Žene, mir i sigurnost u Bihaću

Organizacija „Glas žene“ Bihać danas je održala akciju na Gradskom trgu u Bihać u okviru Globalne nedjelje protiv oružanog nasilja sa ciljem upoznavanja građanki i građana Bihaća sa UN Rezolucijom 1325 – Žene,mir i sigurnost . Tom prilikom građanima su dijeljeni promotivni materijal o Rezoluciji sa ciljem da se upoznaju sa značajem i sadržajem Rezolucije 1325.UN Rezolucija 1325 ima veoma značajan doprinos u promociji principa zaštite i poštivanja ljudskih prava žena i ženske djece i zaštite principa ravnopravnosti spolova. Rezolucija, pored toga, ima za cilj da se postigne međunarodni mir i sigurnost.Izvršna direktorica Organizacije „Glas žene“ Bihać, Enisa Raković napominje da je „Naročit značaj Rezolucije 1325 je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama.„

Aktivistkinje Organizacije „Glas žene„ Bihać tokom današnje akcije razgovarale su građanima i građankama koji većinom nisu znali za postojanje ove Rezolucije kao i za njen značaj u pogledu zaštite ženski ljudskih prava i zagovaranja za veće učeće žena u mirovnim misijama i općenito u izgradnji mira. Zahvaljujemo se građanima Bihaća na odzivu i aktivnom učešću u današnjoj akciji, a posebno pokrovitelju današnjeg događaja BH Telecomu.

Press služba
Glas žene

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.