Upravni odbor Mreže za izgradnju mira:
– Azra Pita Parente, Fondacija Publika, predsjednica Upravnog odbora
– Sunita Dautbegović Bošnjaković, ForumZFD
– Vildana Džekman, Fondacija CURE
– Damir Šaćiragić, Riječi mira
– Safet Subašić, Savez za povratak

Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana, Sekretarijat Mreže za izgradnju mira

Goran Bubalo, koordinator