Članice

Loptica Mreze za izgradnju mira 


Mreža za izgradnju mira okuplja 214 članica, 193 organizacije članice i 21 školu.

Listu članica Mreže za izgradnju mira pronađite ovdje.

Osnovne informacije o dijelu članica se također nalaze u nastavku.

Agencija lokalne demokratije (LDA Mostar), od svog osnivanja u novembru/studenom 2004. godine, djeluje kao lokalno registrovana neprofitna nevladina organizacija uz podršku svojih partnera, te u saradnji s drugim Agencijama i Europskom asocijacijom za lokalnu demokratiju (ALDA). Upravo ova saradnja, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, omogućila je brojne aktivnosti i projekte korisne za razvoj lokalne zajednice i njeno uključivanje u procese na regionalnom nivou. Aktivnosti LDA Mostar, s ciljem stvaranja aktivnijeg građanstva s jedne strane, i transparentne i odgovorne lokalne vlasti s druge strane, fokusirane su na razvoj modernog demokratskog društva. Ove aktivnosti prožimaju svaki segment života lokalne zajednice i pružaju mogućnost poboljšanja životnog standarda svih kategorija društva, direktnim utjecajem na konkretne promjene.

American Councils for International Education je međunarodna neprofitna organizacija koja je počela sa radom u Sarajevu 2003. godine. Od 1974. godine, programski portfolio American Councils ureda sa sjedištem u Washington, DC-u se proširio na 90 država širom svijeta, među kojima je i naše predstavništvo u Bosni i Hercegovini. Sve od početka svog rada pa do danas, predstavništvo American Councils u BiH u saradnji s Američkom ambasadom u BiH kao i sa Ministarstvom vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of State) implementira programe razmjene, programe učenja engleskog kao i lokalnih jezika; promovira različite kulture, toelranciju i radi na unaprijeđenju demokratskih vrijednosti. Programe koje trenutno implementiramo u Bosni i Hercegovini uključuju od 2008. godine, Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) program putem kojeg bosanskohercegovački srednjoškolci provedu besplatno jednu školsku godinu u SAD. Pri povratku s programa, ovi mladi ljudi postanu dio YES alumni zajednice u BiH putem koje rade na raznim volonterskim projektima kako bi unaprijedili svoje zajednice.

Asocijacija za demokratske inicijative je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8). Osnovni zadatak ADI-ja je unapređenje vladavine prava, promocija zaštite ljudskih prava, EU integracija u Bosni i Hercegovini kroz jačanje praksi participativne demokratije i iniciranje partnerstava između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora. ADI ostvaruje svoje ciljeve kroz pripremu analiza javnih politika, implementaciju projekata i kampanja javnog zagovaranja, i održavanje edukacionih treninga. Jedan od posebnih ciljeva ADI-ja je podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji njihovih institucionalnih kapaciteta i promocije njihove uloge u društvu. ADI je implementirao veliki broj projekata u navedenim oblastima, o kojima možete više saznati u iznorniku Projekti, a djelovao je i kao Sekretarijat Balkanske mreže za ljudska prava (Balkan Human Rights Network) koja je okupljala 44 nevladine organizacije s Balkana, te je inicirao kreiranje Mreže pravde u BiH koja danas okuplja 64 nevladine organizacija iz BiH koje djeluju u sektoru pravde, te je dvije godine koordinirao rad ove Mreže. ADI je i jedna od 5 nevladinih organizacija koja je potpisala Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom pravde u BiH, kao predstavnika sektora pravosuđa BiH, a na osnovu kojeg prati provedbu mjera i aktivnosti unutar stuba 1 – pravosuđe – pomenute Strategije.

Caritas Švicarske je nezavisna švicarska nevladina organizacija, koja djeluje u Švicarskoj i 15 zemalja širom svijeta. U Bosni i Hercegovini radimo od 1993 godine, sa zvaničnim predstavništvom od 1996 godine. U početku, naš fokus bio je usmjeren na obnovu i humanitarnu pomoć. Od 2008 godine, područje našeg djelovanja razvilo se u dugoročnu razvojnu pomoć i međunarodnu saradnju. Slijedeći našu strategiju 2017-2020 godine, u BiH radimo u oblastima:

 • Sigurnost hrane i tržišta
 • Obrazovanje i prihod i
 • Klimatske promjene i smanjenje rizika od katastrofa

Naša misija je pobijediti i iskorijeniti siromaštvo. Radimo za svijet vođen idejama solidarnosti, pravde i mira.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla je nevladina organizacija osnovana 2000. godine u Sarajevu čija je misija osnaživanje žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima. Vizija Nahle je postati regionalno prepoznatljiv centar koji potiče, podržava i promovira pozitivne promjene u ličnom, profesionalnom i društvenom životu žene.
U svom radu Nahla primjenjuje cjelovit pristup obrazovanju žene, s posebnim fokusom na:
• duhovnost
• stjecanje znanja i vještina
• lično i ekonomsko osnaživanje
• fizičko i mentalno zdravlje.
Zahvaljujući specijaliziranom iskustvu u radu na edukaciji žena, usmjerenom ka postizanju profesionalnog i ličnog usavršavanja, Nahla danas nudi preko 40 različitih edukativnih programa koje godišnje pohađa više od 8.000 žena, većinom u dobi od 15 do 45 godina života. Raznolikost po godinama i pripadnosti društvenim grupama, stepenu obrazovanja, ulogama koje imaju u društvu, kao i različitim potrebama i motivaciji za učenje kod polaznica Nahlu su profilirali u prepoznatljivog partnera lokalnih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u realizaciji programa obrazovanja za ekonomsko osnaživanje žena. Svojim angažmanom u lokalnoj zajednici CEI “Nahla” posebno želi doprinijeti razvoju i afirmaciji cjeloživotnog učenja kroz doprinos rješavanju problema nezaposlenosti žena na mikroplanu.
Trenutno aktivno djeluju tri Nahlina edukacijska centra, u Sarajevu, Bihaću i Tuzli. Aktivnosti Centra otvorene su za sve žene, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, socijalno porijeklo ili političko opredjeljenje.

Centar za održivi razvoj je profesionalna organizacija utemeljena na znanju, a fokusirana na održivi razvoj BiH. Mi promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju mladih ljudi sa naglaskom na vještine potrebne u 21. Vijeku, te investiranje u oblasti ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja održivog razvoja lokalnih zajednica.
Naša misija: Uključivanje održivog razvoja u planove ekonomskog, društvenog i privatnog sektora širom BiH.

 • Naše oblasti djelovanja uključuju: Zelenu Agendu i Vještine za 21. stoljeće.
 • Na projektima sarađujemo sa raznim domaćim i inostranim partnerima i donatorima kao npr. USAID-om, Evropskom komisijom, Svjetskom Bankom, Italijanskom Vladom, German Marshall Fund, Ambasada SAD u BiH, kao i sa privatnim sektorom u BiH , te vladinim i nevladinim organizacijama.
 • Centar za održivi razvoj ima širok spektar tehničkih i organizacionih kapaciteta uključujući i sposobnost praćenja projekta od njegovog nastanka, pa do same implementacije.
 • Centar za održivi razvoj je lider nevladinog sektora u promociji principa održivog razvoja. Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za transparentnost i odgovornost kako organa vlasti, tako i nevladinih organizacija.

Centar za političke studije je nezavisna i neprofitna think tank organizacija koja promoviše aktivnu političku participaciju kroz istraživanje, edukaciju i zagovaranje. Centar za političke studije osnovan je u februaru 2013. godine, a na osnovu strateške odluke Sarajevskog otvorenog centra, koji želio da da prednost radu na ljudskim pravima unutar te organizacije. CPS je nasljednik SOC-a u djelovanju na poljima političkog obrazovanja, društvenih nauka, te političkih istraživačkih aktivnosti. Na temelju SOC-ovih organizacijskih kapaciteta, mreža i iskustva na radu u projektima, CPS djeluje samostalno, ali dijeli iste vrijednosti kao SOC. Oblasti djelovanja CPS-a su istraživanja (institucija, struktura, procesa), edukacija ( istraživača/ica, političkih partija, organizacija civilnog društva, šire javnosti) i zagovaranje (kulturalne politike, obrazovna politika, reforme političkog sistema).

Centar za razvoj civilnog društva u BiH je nevladina, neprofitna, nestranačka građanska organizacija koja će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši ciljevi su usmjereni na sledeće; promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina, pomoć građanima na širenju modela ponašanja, toleranciju i demokratizaciju društva, podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbijanje kriminala, narkomanije, pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili organizacijama čija su ljudska prava povrijeđena, podsticaj i podrška razvoja lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti, pomoć u promociji znanja o izbornim pravilima,izbornim sistemima, kao i ukupnom, promocija zaštite prirode i čovjekove okoline itd.

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ iz Srpca je jedna od najaktivnijih organizacija koje rade sa djecom i mladima u BiH. Zbog izuzetne promocije volonterizma, u decembru 2019. godine Udruženje je dobilo jedno od najvećih priznanja – nagradu za najboljeg organizatora volontiranja u Republici Srpskoj, koju dodjeljuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. U Udruženju postoje programski i projektni dio; programski dio odnosi se na mnogobrojne cikluse aktivnosti – kursevi stranih jezika (engleski, njemački, italijanski), kreativne radionice, plesni časovi, hip hop i ritmička gimnastika, škole glume, fotografije i gitare, hemičarske radionice itd. Uz navedeno, održava se veliki broj edukacija za djecu i mlade, kako u Udruženju, tako i u školama na području srbačke opštine, ali i okolnih opština. Po ciklusu u razne aktivnosti uključi se preko 300 djece i mladih, a sa svim polaznicima radi tim mladih ljudi, koji je stručno osposobljen za svoj rad, te sa dugogodišnjim iskustvom. Plesači Cezara su uspješni takmičari na plesnim turnirima u zemlji i okruženju, a svoju publiku nikad ne ostave ravnodušnom sa atraktivnim kostimima i zanimljivim plesnim koreografijama. Sa svih turnira se vraćaju bogati novim odlikovanjima, zbog čega ne čudi činjenica da trenutno imaju oko 120 polaznika raznih plesnih sekcija i da su uvijek među najbrojnijim ekipama na turnirima. Udruženje ima i humanitarni karakter, pa se organizuju ili se uzimaju učešća u raznim humanitarnim akcijama, a osim programskog dijela, u prethodnih 10 godina rada, realizovan je veliki broj projekata, uz pomoć brojnih donatora. Jedan od najzapaženijih projekata je „Omladinski park“, zahvaljujući kojem su mještani Bolničkog brda u Srpcu dobili moderni park na površini od oko 450 kvadrata. Udruženje je za nesebičan rad na Omladinskom parku, osvojene medalje na plesnim takmičenjima, organizovanje kreativnih radionica, te razvoju djece i mladih, dobilo jedno od najvećih priznanja, Zahvalnicu Opštine Srbac, u oktobru 2018. godine. Prošle godine krenulo se i u realizaciju izgradnje i uređenja gradskog parka. Udruženje veliki značaj daje edukacijama djece i mladih, ali i odraslih. Uključeno je u nekoliko bitnih mreža: M.O.C.A.R.T. – Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening, VOLONTERSKI SERVIS REPUBLIKE SRPSKE – Mreža Lokalnih volonterskih servisa u Republici Srpskoj, kao i MREŽI ZA IZGRADNJI MIRA.

Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija promoviše odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.
Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.

Fondacija CURE je feministička, aktivistička, antimilitaristička i antifašistička organizacija koja se primarno identifikuje i opredjeljuje kao feministička organizacija, prihvatajući multiplicitet feminizma i svih tema od važnosti za daljnji razvoj rodne ravnopravnosti u društvu. Fondacija CURE insistira na uključivanju višestruko marginalizovanih žena – Romkinja, žena i djevojčica s invaliditetom, roditeljki djece sa invaliditetom, žena iz malih ruralnih zajednica, lezbejki, biseksualnih i trans žena (LBT), samostalnih roditeljki, žena treće dobi, žena preživjelih nasilje i drugih društveno ranjivih kategorija, zagovarajući njihovo uključivanje, na ravnopravnim osnovama, u sve društvene tokove, posebno na mjesta gdje se donose odluke. Promovišući kulturu nenasilja i antidiskriminacije, insistiramo na vidljivosti žena u društvu kroz javnost rada, ulični aktivizam i angažovanu umjetnost, te na promociji ženske i feminističke perspektive vezane za sva društveno – politička pitanja. Fondacije CURE radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja za novu generaciju aktivistkinja i feministkinja, za njihovo odgovorno i aktivno učešće u pozitivnim društvenim promjenama kroz:edukativne programe,istraživanja, analize i javno zagovaranje, lokalna i regionalna umrežavanja, angažovanu umjetnost i aktivizam, izgradnju inkluzivnog i održivog ženskog pokreta.Fondacija CURE je koordinirajuća organizacija Ženske mreže Bosne i Hercegovine. PitchWise je festival ženske umjetnosti i aktivizma u Bosni i Hercegovini koji se od 2006. godine organizuje jednom godišnje i postao je zaštitni znak Fondacije CURE kao jedinstven feministički međunarodni događaj koji objedinjuje aktivizam i angažovanu umjetnost. Festival je nastao iz ideje da se „osvoje zapušteni javni prostori” i transfomišu u mjesto koje okuplja umjetnice uključene u rješavanje različitih društvenih problema, aktivistkinje, naučnice, feministkinje i sve druge zainteresovane za pitanja položaja žena u BiH i regiji.

Fondacija “Krila nade / Wings of Hope” je profesionalna, neprofitna organizacija koja je počela sa radom 1994. godine u Bosni i Hercegovini, na organizovanju programa psihosocijalne podrške djeci i omladini žrtvama rata i edukaciji profesionalaca za rad sa ratom traumatiziranom djecom i omladinom. Danas Fondacija “Krila nade” predstavlja visokoprofesionalnu organizaciju koja svoj rad bazira na socijalnom uključivanju djece, žena, mladih i drugih ranjivih kategorija na temeljima individualizacije s ciljem razvoja vlastitih snaga i sposobnosti. Fondacija je u svom radu fokusirana na promociji mentalnog zdravlja, ljudskih prava i izgradnje mira, a rad se temelji na modelu podrške koji uključuje psihosocijalnu podršku, savjetodavni rad, saradnju sa školama, centrima za mentalno zdravlje/socijalni rad i podršku u učenje. Fondacija u svoje aktivnosti redovno uključuje i volontere, na taj način osobe koje se volonterski angažuju dobijaju neprocjenjivu satisfakciju da budu korisni drugim pojedincima i društvu u cijelini i oplemenjuju se novim iskustvima. Još jedna mogućnost za volonterski rad koja je od 2013 godine otvorena preko Fondacije Krila nade jesu i projekti Erasmus +, posebno projekti u sklopu Evropskog Volonterskog Servisa, koji su usmjereni ka jačanju znanja, vještina i zapošljivosti mladih.

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo kao nosilac pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu. Primarni fokus rada FLD je u oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na spolu. Unapređenjem zakonskog okvira, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažujemo žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji bh. društva u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu. Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva, te uspostavljamo i podržavamo zajedničko djelovanje nevladinih organizacija. Saradnja sa institucijama sistema se ostvaruje razvojem sistemskih rješenja, samoodrživih projekata i servisa za podršku korisnicima u oblasti ljudskih prava, kao što su: Sigurna kuća- skloništa žene, djecu, djevojke žrtve nasilja u porodici; SOS telefonska linija za prijavu nasilja u porodici u funkciji 24 sata; Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama; Centar za žene, posredovanje u zapošljavanju.

Fondacija Mozaik pruža finansijsku i savjetodavnu podršku akcijama od zajedničkog interesa u zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Osnovani smo 2002. godine sa ciljem da osnažimo društveni kapital u zajednicama, pružajući ljudima mogućnost da pokrenu zajedničke aktivnosti, mobiliziraju lokalne resurse, utječu na lokalne vlasti i zajednički riješe vlastite probleme. Samo u 2012. godini smo podržali 330 akcija, u ukupnoj vrijednosti od skoro 2.500.000 BAM. Mozaik je vlasnik dva društvena preduzeća.

Fondacija Muharem Berbić je osnovana polovinom 2015. godine sa svrhom unapređenja bosanskohercegovačkog društva i jačanja položaja građana i građanki unutar naše zajednice. FMB je filantropska organizacija osnovana od strane gospodina Berbić Zijada i njegove supruge Selme, uspješnih privrednika bosanskohercegovačkih korjena. Odmah nakon osnivanja, počinjemo sa stipendiranjem nadarenih učenika i studenata, obezbjeđujemo finansijsku podršku za različite projekte drugih udruženja, ustanova i organizacija, te gradimo vlastitu mrežu prijatelja i korisnika usluga. Nakon pet godina, FMB je postala respektabilna organizacija koja je nastavila svoju misiju osnivanja, sa
posebnim fokusom na jačanje položaja djece i mladih, osoba sa invaliditetom i osoba iz marginaliziranih kategorija stanovništva. Pored toga što implementujemo različite projekte podržane od strane domaćih i međunarodnih
donatora, svake godine, jedan dio sredstava izdvajamo i za podršku projektima drugih OCD. Na taj način pokušavamo da omogućimo stvaranje jednakopravnog društva u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Fondacija Publika ima za cilj kroz kulturne, socijalne i edukativne aktivnosti, promovirati vrijednosti tolerancije, multikulturalnosti i nenasilje kao doprinos izgradnje dugoročnog mira na području BiH. Ciljevi i djelatnost Fondacije: – Promocija kulture mira i nenasilja kroz uključenje djece i mladih u kulturne, socialne i edukativne programe Fondacije Publika. – Razvoj kulture dijaloga među mladima različitih društvenih i kulturnih profila i jačanje svijesti o socijalnoj odgovornosti kroz sociopedagoške radionice u školama. – Senzibilizacija mladih i djece prema svim vidovima umjetnosti s posebnim akcentom na književnost, film, muziku, pozorište, kao i razvijanje sopstevnih kreativnih potancijala i umijeća. – Jačanje saradnje s roditeljima, te nastavnicima i vaspitačima koji rade u kulturnom, obrazovnom i socijalnom sektoru. – Izdavanje knjiga, brošura, fanzina i ostalih publikacija, te audio i videozapisa, i drugih materijala edukativno-odgojnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije. – Razmjena iskustava sa istim ili sličnim fondacijama i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. – Saradnja sa ustanovama, institucijama, ministarstvima i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) je međunarodna nevladina mirovna organizacija koja se bavi civilnim mirovnim radom, konflikt menadžmentom i promocijom nenasilja i suočavanjem sa prošlošću. Sa sjedištem u Kelnu (Njemačka), forumZFD na Zapadnom Balkanu ima regionalnu kancelariju u Srbiji (Beograd), kao i predstavništva u Bosni i Hercegovini (Sarajevo), Sjevernoj Makedoniji (Skoplje), Srbiji (Beograd) i Kosovu (Priština). Regionalni program forumZFD za Zapadni Balkan je fokusiran na aktivnosti vezane za suočavanje sa prošlošću, kulturu sjećanja i memoralizaciju i mirovnu edukaciju.

Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka je registrovan 16. avgusta 1996. godine kao lokalna nevladina organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Od tog vremena HPG Banja Luka je aktivno uključen u promociju, jačanje i povezivanje civilnih inicijativa, radeći na pomirenju i osnaživanju marginalizovanih društvenih grupa za političko djelovanje na lokalnom i regionalnom nivou.
Svoju viziju HPG Banja Luka nastoji ostvariti djelovanjem kroz tri programska područja: Jačanje civilnog društva i transformacija javne vlasti u servis građanaZalaganje za rodnu jednakost i Stvaranje uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život. Misija: Helsinški parlament građana Banja Luka je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito žena i mladih. Vizija: Društvo jednakih mogućnosti za sve.

IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini (INF) osnovana je u julu 2009. godine kao lokalna, nezavisna fondacija koja djeluje na čitavoj teritoriji BiH. INF je osnovan sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih i njhovih prodica, unapređenjem njihove socijalne uključenosti kroz razvoj i primjenu inovativnih modela socijalnih intervencija i pružanje podrške u stvaranju uslova za bezbjednije i srećnije djetinjstvo. Ekspertiza koju razvijamo zasnovana je na identifikaciji socijalnih potreba i primjeni inovativnih modela rada koje su provjerene i prilagođene našem specifičnom socijalnom kontekstu. Naša vizija je da djeca i mladi u BiH odrastaju i razvijaju se u zdravom, sigurnom i podržavajućem okruženju koje prepoznaje njihovo učešće i doprinosi razvoju društva. 

Institut za razvoj mladih KULT osnovan je 2002. g. pod nazivom Udruženje KULT od grupe mladih ljudi koji su se okupili oko ideje da ukažu na postojeće probleme mladih i da doprinesu njihovom rješavanju. Danas Institut broji oko 30 stalno zaposlenih i preko 20 povremeno angažiranih vanjskih saradnika/ca, te oko 20 aktivnih volontera/ki. Naša vizija jeste otvoreno društvo u kojem se osposobljeni građani/ke uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu. Misija Instituta za razvoj mladih KULT jeste da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima. Danas su mladi ljudi ključni dio populacije koji može i treba voditi proces demokratizacije društva u Bosni i Hercegovini i regiji. Oni imaju najbolje pretpostavke i razloge da poboljšavaju stanje u kojem se nalaze. Da bi to bilo moguće, neophodna su im afirmativna zakonska rješenja, strateško opredjeljenje politike i društva, te strukture i kapaciteti koji će stajati na raspolaganju za njihovo djelovanje. Kratko rečeno, važna je opredijeljenost donosilaca odluka za uspješnu i održivu politiku prema mladima, zbog čega Institut konstantno i predano radi na donošenju novih i provedbi postojećih zakonskih rješenja važnih za mlade, osnaživanju mladih i pružanju podrške inovativnim i aktivnim timovima i pojedincima u društvu.

ЈУ ОШ”Свети Сава”, Брод као правни субјект постоји од 1993.године, а сљедбеник је свих школа које су радиле на подручју Општине до почетка ратних дејстава. Објекат централне школе је изграђен 1984.године и до избијања ратних дејстава, функционисала је под називом ОШ “Бошко Буха”. Од 1993. до 1997. године школа је радила у објекту бивше ОШ“Драго Видошевић“, а од школске 1997/98. године школа ради у реновираном објекту некадашње школе „Бошко Буха“. Од тада није било значајних инвестиција, све до 2017. године, када је у оквиру Пројекта енергетске ефикасности промјењена столарија на школи, урађена топлотна изолација, фасада… У саставу школе су и два подручна одјељења (Збориште и Горње Колибе).

Međunarodni centar za djecu i omladinu Fortis Jablanica djeluje sa osnovnim ciljevima: okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i znanstvenim radom; promocija kulture, kulturnih, društvenih, znanstvenih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti; poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada; učešće u izradi i implementaciji projekata, rad kroz stručne sastanke i radionice za omladinu; organizovati obrazovne razmjene – posjete za omladinu – članove udruženja; osigurati kontinuiran rad sa djecom i omladinom, na razvoju socijalnih vještina kroz mrežu omladinskih klubova; promocija i zaštita ljudskih prava, prava djece i uloge omladine u građanskom društvu.

Međunarodni centar za mir je prva registrovana nevladina organizacija za borbu za ljudska prava, slobodu i mir i djeluje 1990. pod imenom Centar za mir zajedno sa Građanskim forumom Sarajevo, a od 1991. pod svojim imenom IPC/UMCM kada je i pokrenuo internacionalne mirovne akcije i Kampanju protiv rata i organizovao najznačajnije mitinge mira i solidarnosti u BiH i Evropi pod motom WHY. Međunarodni centar za mir/IPC/UMCM u BiH i svijetu organizuje aktivnosti posvećene borbi za poštivanje individualnih ljudskih prava i slobode, mira i demokratije.

Mirovna akademija je mjesto refleksije, učenja i razmjene iskustava za osobe sa područja jugoistočne Evrope koji rade na stvaranju dugoročnog mira. Prepoznati smo po kvalitetnim obrazovnim programima – postjugoslovenskim mirovnim akademijama – koji spajaju kritičke akademske koncepte i aktivističke prakse. Organizirali smo i studijske posjete sa kolegama/cama iz Ukajine. Objavili smo istraživanja „Kultura sjećanja u četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini” i “Lice i naličje socijalne pravde u BiH”, te knjigu „Priručnik za stratešku izgradnju mira: Vizija i okvir za pravedni mir“. U narednom periodu imamo u planu da se usredotočimo na istraživanje praksi izgradnje mira u podijeljenim društvima, a na bazi dosadašnjeg iskustva i rada u Bosni i Hercegovini. Trenutno istražujemo i mogućnosti za organiziranje Ljetne akademije 2020. godine na temu doprinosa BiH iskustva borbi protiv populizma I nacionalizma.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ Misija Centra ogleda se kroz tri glavne okosnice: edukacija, duhovnost i susreti mladih, a ostvaruje se organizacijom socijalnih projekata, organizacijom formativnih i edukacijskih projekata, putovanja, upoznavanja, susreta. Centar za mlade organizira i nudi mladima volonterske projekte i volonterske akcije, ljetne kampove, seminare, tečajeve, dugotrajne formacije.

Nansen dijalog centar Prijedor kancelarija Prijedor, koristeći ideju i vještine dijaloga osnažuje ljude koji žive u konfliktnim područjima da zagovaraju i doprinose mirnoj transformaciji sukoba promovišući među-etnički dijalog kao jedan od vještina za nenasilno rješavanje i transformaciju konflikta zagovarajući mir, pomirenje, multietničko i multi-kulturno razumijevanje u BiH. Kancelarija u Prijedoru osnovana je u septembru 2010. godine, kao nastavak aktivnosti i rada kancelarije NDC Banjaluke osnovane 2000 godine. Fokus projekta kancelarije NDC Prijedor su inter-etničke aktivnosti koje organizujemo sa omladinom, udruženjima žena, predstavnicima dijaspore, obrazovnim institucijama i lokalnim samoupravama. Aktivnosti se realizuju na području čitave BiH, sa fokusom na Prijedorsku regiju, odnosno, međuentitetske gradove, Prijedor i Sanski Most. Od 2010. godine NDC Prijedor je fokusirao svoj rad na podršku multietničkoj institucionalnoj integraciji u osnovnim i srednjim školama/nivo obrazovanja, kao i na podršku multietničkoj institucionalnoj integraciji na nivou lokalnih samouprava.

Nansen Dijalog Centar Sarajevo je neprofitna, nevladina organizacija, koja promoviranjem dijaloga između različitih grupa – etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih – nastoji razvijati demokratske prakse, te doprinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u Bosni i Hercegovini.

Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko Ne je 2002. godine u Sarajevu. U projektima koje realizira na području širom Bosne i Hercegovine godišnje bude uključeno oko 180 volontera i volonterki koji dolaze iz različitih dijelova BiH. Nakon što prođu određene edukacije volonteri i volonterke nastoje različitim metodama (teatar, radionice, novinarstvo, mentorski rad, rad s djecom i vršnjacima/vršnjakinjama itd.) prenijeti svoje znanje djeci i mladima, pružiti podršku da se odupru raznim ovisnostima, ovisničkim i rizičnim ponašanjima i sličnim negativnim trendovima te potaknuti ih na razvoj zdravih životnih stilova. NARKO–NE u svom radu koristi model salutogeneze kroz razvijanje i stjecanje zdravih navika koje doprinose i pomažu zdravlju, odnosno sprečavaju pojavu nastanka ovisnosti.

NEVID TEATAR, BANJA LUKA (BiH) je autorsko pozorište koje piše tekstove, radi svoj dizajn, montažu, videa i animaciju. U proteklih 10 godina, realizovali smo 24 različita projekata/programa, od toga osam autorskih projekata. Naša misija je razviti kulturna interesovanja i kulturne navike još u najranijem djetinjstvu, ohrabriti intelektualne i stvaralačke potencijale djece, mladih i odraslih, u svrhu razvijanja kritičkog mišlјenja putem umjetnosti. Učesnici smo brojnih festivala i manifestacija. Dobitnici nagrada i priznanja. Osvojili smo pet glavnih nagrada na
Međunarodnim festivalima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji u kategorijama kreativnosti,
inovativnosti, animaciji, najbolje predstave festivala po odluci dječijeg i stručnog žirija za predstavu Pustolovine Boleta Komete. Nagradu za najboljeg glumca na 5. Festivalu dječije umjetnosti u Sarajevu osvojili smo za dvojac u predstavi „Čudesni kontinenti” a za istu predstavu osvojili smo i specijalnu nagradu za Pozorište sa srcem, štapom i kanapom na 25. Festivalu ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci.

Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla osnovan je 2004. godine. Prije osnivanja i registrovanja ORC je radio kao međunarodna organizacija, pod imenom Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla. hCa Tuzla je aktivan u BiH od 1995. godine, kao članica međunarodne mreže hCa. Od svog osnivanja, pa do danas, hCa/ORC Tuzla uglavnom radi na programima koji se fokusiraju na mlade, nacionalne manjine i prekograničnu saradnju. Ciljevi ORC Tuzla su: podrška osnaživanju omladinskog sektora u BiH; jačanje kapaciteta i resursa omadinskih organizacija i neformalnih omladinskih grupa, posebno u malim lokalnim zajednicama u BIH; monitoring, stimulacija i podrška radu mladih i omladinskih grupa; stimulacija i jačanje saradnje između omladinskih organizacija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou; prikupljanje podataka i kreiranje baze podataka omladinskih organizacija i njihovih aktivnosti; izgradnja i jačanje saradnje između omladinskih organizacija i vlasti na svim nivoima; podrška procesu institucionalizacije omladinskog sektora u BiH; pružanje ekspertne i logističke podrške omladinskim organizacijama i njihovim aktivnostima, posebno organizacijama koje su u procesu osnivanja; uspostavljanje bolje komunikacije i boljeg protoka informacija između omladinskih organizacija u BiH, kreiranje i podrška saradnji među omladinskim organizacijama u regiji, Evropi i svijetu; podrška razvoju i aktivnostima omladinskih organizacija u BiH po evropskim standardima; uspostavljanje saradnje sa ostalim sličnim organizacijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu; realizovanje ostalih zajedničkih interesa mladih i omladinskih organizacija. Više o nama na: www.omladina-bih.net ORC/hCa Tuzla osnivač je Omladinske Mreže u BiH – neformalnog skupa vanstranačkih organizacija, grupa i osoba koje zadovoljavaju potrebe mladih u entitetima, aktivno ih uključujudi u izgradnju demokratskih vrijednosti i jačanje civilnog društva. Omladinska Mreža u BiH djeluje od 1997. godine i danas okuplja 167 organizacija i 101 pojedinca iz 70 mjesta/gradova u BiH. Od 2009. godine ORC Tuzla je nacionalna kancelarija Anna Lindh Euromediteranske Fondacije za dijalog među kulturama (www.euromedalex.org).

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva. Našim programima nastojimo ostvariti svoju viziju djelovanjem kroz šest strateških pravaca: borba za aktivno građanstvo, razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti, politička edukacija mladih, resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija, jačanje i standardizovanje omladinskog rada, unutrašnje jačanje organizacije.

proMENTE socijalna istraživanja je nevladina nestranačka organizacija sa dugogodišnjim iskustvom i stručnošću na polju istraživanja i evaluacije, institucionalnog razvoja i obuke. Sve što radimo – evaluacije projekata, istraživanja i treninzi – bazirano je na znanstvenim postulatima. proMENTE je specijaliziran za provođenje istraživanja i evaluacija koristeći različite metode i izvore podataka, koji pružaju cjelovitu sliku teme ili problema koji se istražuje ili evaluira. Upotrebom različitih metoda i izvora podataka proMENTE osigurava detaljne izvještaje koji sadržavaju relevantne i objektivne zaključke. Ova organizacija ima veliko iskustvo u dizajniranju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i evaluacijama u različitim područjima kao što su obrazovanje, pomirenje, društvena kohezija, korupcija, rodna ravnopravnost, manjine, itd. proMENTE također dizajnira i realizira vlastite projekte koji su finansirani od strane donatora iz područja profesionalnog usavršavanja nastavnika, zapošljavanja mladih i savjetovanja za razvoj karijere te asistenciju za mala i srednja preduzeća iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Etička načela i osiguravanje kvalitete temelj su na kojem proMENTE gradi svoj rad i svoje djelovanje.

Organizacija “Glas žene” Bihać je nevladina nestranačka ineprofitna organizacija osnovana na principima humanizma vladavine prava moralnim načelima radi pružanja, a u skladu sa zakonom, neposredne i posredne pravne, obrazovne, kulturne, edukativne, humanitarne, savjetodavne i svake druge vrste pomoći ženama i mladima u cilju podizanja svijesti educiranja i aktivnog uključivanja u društveno političke tokove bez uvjetovanja u pogledu njihove teritorijalne, rasne, nacionalne, etničke, vjerske i političke pripadnosti. Glas žene se bavi edukacijom žena i mladih o njihovim pravima promocijom i implementacijiom ljudskih prava posebno prava žena i mladih, unaprijeđenjem demokratskih vrijednosti u društvu, te promocijom i zagovaranjem nenasilne komunikacije i izgradnjom mira u bosansko-hercegovačkom društvu.

PH International je američka nevladina organizacija osnovana 1985. godine koja teži ka svijetu u kojem pojedinci i zajednice sarađuju i preko granica u rješavanju izazova i pronalaženju rješenja utemeljenih na razumijevanju kultura, inspirisani osjećajem zajedničke odgovornosti i potrebom za izgradnjom snažnih globalnih zajednica koje potiču građanski angažman i međukulturalno učenje. PH International ima svoje urede u Armeniji, Gruziji, Rusiji, Ukrajini, Moldaviji…Od 2017. godine PH International ima svoj ured i u Bosni i Hercegovini (PH International Ured u BiH – BLSP).  Vlada Sjedinjenih Američkih Država (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i za sprovođenje zakona – Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL) dodjelila je BLSP-u grant sredstva za podršku Programu “Socijalizacija s pravom” koji se bavi prevencijom maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini (PSP). Program se već četvrtu godinu implementira u odabranim  osnovnim i srednjim školama u sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine: Zeničko-dobojskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji, Tuzlanskom kantonu, Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna, te u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

REVOLT je omladinski pokret koji okuplja i organizuje mlade ljude u borbi protiv nacionalizma, klasne nejednakosti,nepravde, siromaštva, nasilja, korupcije, diskriminacije, neodgovornih političara/ki i negativnih autoriteta. Omladinski pokret Revolt su osnovali studenti i studentice, pred kraj 2005 godine. Misija Revolta uključuje izgradnju čvrstog i aktivnog civilnog društva kroz učešće mladih u procesu donošenja odluka i podizanje svijesti o krucijalnim problemima u Bosni i Hercegovini. Ciljevi Revolta se zasnivaju na sljedećim vrijednostima: demokratija, socijalna pravda, mir , nenasilje, jednako dostupno obrazovanje I zdravstvo, rodna ravnopravnost i ekološka svijest. Tokom 14 Revolt je organizirao mnoštvo aktivnosti koje su mu dale status jedne od najjačih omladinskih inicijativa u Bosni I Hercegovini. Tokom brojnih akcija Revolt-u se priključilo nekoliko stotina mladih ljudi iz svih krajeva Bosna i Hercegovine različitih vjerskih, političkih, nacionalnih i drugih opredjeljenja koji su spremni boriti se za svoje interese i bolju budućnost vjerujući u ideale jednakosti i socijalne pravde.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara potpuno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, feministička organizacija civilnog društva koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interspolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje aktivističkog pokreta. SOC takođe javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Kroz rad na pitanjima evropskih integracija, SOC unapređuje ostvarivanje ljudskih prava i podstiče daljnji razvoj civilnog društva.

Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize je osnovan 2002. godine kao nestranačka, nevladina organizacija koja okuplja osobe sa tjelesnim invaliditetom, uglavnom paraplegičare i oboljele od dječje paralize, sa ciljem da se poboljša status i prava osoba sa invaliditetom. Članice Saveza su Općinska Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, Velika Kladuša, Cazi i Sanski most. Misija: Stvaranje pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje, ravnopravo učešde i sveukupnu afirmaciju osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici i poduzimanje aktivnosti s ciljem smanjenja i otklanjanja diskriminacije i predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Vizija: Osobe sa invaliditetom ravnopravni i aktivni članovi u društvenoj zajednici oslobođene
opterećenja koja imaju zbog invaliditeta, sa punim samopouzdanjem i vjerom u svoje sposobnosti i prihvaćene od okoline sa svim svojim specifičnostima.

Planinarsko društvo „Glasinac“ Sokolac osnovano je 29.07. 2009. godine kao produkt želje nekolicine ljudi sa ranijim planinarskim iskustvom da ovaj vid rekreacije i aktivnosti promovišu u matičnoj opštini, koja po svom geografskom položaju ima veliki prirodni potencijal. U narednim godinama, društvo se omasovljava, organizuju se izleti lokalnog i republičkog karaktera, te pohodi na mnoge planinske vrhove širom Evrope. Zastava PD ”Glasinac” se razvila na vrhovima Olimpa, Atosa, Rile, Karpata, Tatri, većini Dinarskog gorja, te Julijskih Alpa. Pored visokogorskih ekspedicija, učešća na pohodima i sletovima širom RS, Federacije BiH i Srbije, društvo ima sekcije u planinarskoj orijentaciji, MTB i ekologiji. Od samog početka rada, strateški cilj PD ”Glasinac” postaje matična planina Romanija, povećavanje njenog turističkog značaja, s obzirom na prirodni potencijal koji ima. U toku je izgradnja planinarskog doma “Crvene stijene” u vlasništvu PD”Glasinac”, na lokalitetu Nadromanija, mjestu odakle počinje većina planinarskih, te biciklističkih staza ove planine. Dom je otvoren 2019. godine na desetogodišnjicu postojanja društva. Od planinarskog doma, markirane su staze za sve vrhove planine, Crvene stijene, Gavranka, Crna stijena, Djevojačka stijena, Veliki Lupoglav, Velika stijena i Mjedenik. Društvo jednom godišnje organizuje republičku planinarsku manifestaciju “Vrhovi Romanije”, koja je jedna od masovnijih u BiH. PD “Glasinac” je 2017.- te godine pokrenulo inicijativu prema JP Šume RS te Ministarstvu šumarstva i vodoprivrede RS da se jedan dio planine Romanije koji je turistički najatraktivniji proglasi parkom te zaštiti od eksploatacije drvnih sortimenata. Nakon više radnih sastanaka, te obilaska terena, postignut je dogovor zainteresovanih strana, te se maja 2019. ušlo u proceduru proglašenja Park šume “Romanija”, koja će obuhvatiti pojas od Planinarskog doma “Crvene stijene”, do vrha Crvenih stijena, površine 10 hektara. Decenija postojanja društva zaokružuje se veoma uspješno zahvaljujući zalaganju i radom članova, njih oko 100, pa se može zaključiti da je Planinarsko društvo “Glasinac” pravi primjer da plansko i organizovano djelovanje, entuzijazam i ljubav prema prirodi daje velike rezultate i uspjehe.

TRIAL International je nevladina organizacija koja se bori protiv nekažnjivosti počinitelja najtežih međunarodnih zločina i podržava žrtve u njihovoj borbi za pravdu. Organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć, podnosi slučajeve, razvija kapacitete lokalnih aktera i zagovara poštivanje ljudskih prava.TRIAL International je sa radom počeo 2007. godine, a TRIAL International ured u BiH je službeno otvoren 2013. godine. Organizacija se bori protiv nekažnjivosti i promoviše tranzicijsku pravdu, čime nastoji unaprijediti prava žrtava ratnih zločina. Fokus rada je na najranjivijim skupinama, uključujući preživjele ratnog seksualnog nasilja, porodice nestalih osoba i bivše logoraše. Od početka rada u Bosni i Hercegovini, TRIAL International – ured u BiH pružio je besplatnu pravnu pomoć više od 500 žrtava međunarodnih zločina i zastupao 466 žrtava pred domaćim ili međunarodnim tijelima.

Udružene žene Banja Luka je nevladina, neprofitna fondacija osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banjaluci kao udruženje građanki. U toku 2012. godine, udruženje je izvršilo transformaciju iz udruženja građanki u fondaciju u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima i fondacijama. Vizija: Žena svjesna njene moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna. Misija: Fondacija Udružene žene Banja Luka se zalaže za život žena i djece bez nasilja i povećanje uticaja žena u javnom i političkom životu kroz promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Strateški pravci: 1.Sprečavanje nasilja protiv žena; 2. Jačanje uloge žena na mjestima odlučivanja. Vrijednosti: Profesionalizam u radu, istrajnost i dosljednost, feminizam, empatija, aktivizam, solidarnost, posvećenost zaštiti ženskih ljudskih prava.

Udruženje građana Inicijator je mlada organizacija sačinjena od grupe entuzijasta, profesionalno ostvarenih u različitim oblastima, koji se sa svojim znanjem, iskustvom i zajedničkim radom suočavaju sa aktuelnim problemima današnjice. Naša misija je promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije te pronalaženje rješenja za efikasniji i transparentniji rad institucija. To postižemo zalaganjem za unapređenje zakonskih regulativa kao i insistiranje na korektnoj implementaciji istih. Trudimo se uspostaviti balans između potreba građana i rada državnih organa vlasti. Sve navedene aktivnosti su prožete jakom edukacijskom kampanjom u svrhu podizanja građanske svijesti.

Udruženje građana za brigu, pomoć i zaštitu prava socijalno ugroženih kategorija , bolesnih, iznemoglih osoba i osoba sa invaliditetu, skraćeni naziv – Udruženje “Zagrljaj” je nevladina, neprofitna, mlada organizacija osnovana 2019. godine, čiji je cilj pomoći i zaštititi socijalno ugrožene kategorije stanovništva i osobe sa invaliditetom, sa sjedištem u Sarajevu.

Udruženje građana Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju je vodeća nevladina organizacija za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Udruženje je osnovano početkom 1994. godine kako bi se obezbijedio prihvat, zbrinjavanje i rehabilitacija žena i djece žrtava ratnog progona. Dvadeset pet godina udruženje kontinuirano radi na otklanjanju posljedica ratnih trauma, prevenciji svih oblika nasilja, izgradnji multietničke saradnje i poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Program rada Vive Žene zasniva se na jedinstvenom multidisciplinarnom pristupu i sinhroniziranim psihosocijalnim intervencijama koje se provede istovremeno na tri nivoa: A. Rehabilitacija je prvi nivo u oporavku žrtava rata, torture i nasilja, a podrazumjeva psihosocijalne intervencije zasnovane na individualiziranom pristupu potrebama korisnika kako bi se umanjile posljedice traume, olakšala resocijalizacija i funkcionlalnost u uspostavljanju kvalitetnijih međuljudskih odnosa. B. Prevencija je drugi nivo rada koji ima za cilj izgradnju socijalne povezanosti,tolerancije i povjerenja u lokalnim zajednicama. Jedan segment prevencije se postiže organizovanjem kontinuiranih edukacija, stručnih radionica i multidiscilinarnih sastanaka za predstavnike državnih institucija, javnih ustanova i civilnog društva, čime se osnažuje institucionalna podrška i olakšava pristup žrtava uslugama socijalne i zdravstvene žaštite. Drugi segment je psihoedukativni rad sa djecom kojim se želi prevenirati prenos traumatskih iskustava torture i nasilja sa roditelja na djecu, a istovremeno osnažiti vještine mladih za nenasilno rješavanje konflikta i prevenciju vršnjačkog nasilja. C. Treći nivo rada doprinosi izgradnji stabilnosti, sigurnosti i održivog mira u BiH društvu, a provodi se kroz kampanje javnog zagovaranja kako bi se uticalo na predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti da kreiraju i provode zakonska rješenja i programe koji doprinose boljem položaju i kvalitetu života žrtava rata, torture i nasilja.

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Općine – Bužim nastalo je dobrovoljnim udruživanjem osoba oboljelih od dijabetesa ( djece,omladine i starije populacije) i drugih građana, koji su iskazali interes da na organiziran način djeluju u borbi protiv sećerne bolesti. Udruženje građana je osnovano 2005. godine, vođeno svojim ciljem kontinuirano nastoji da obezbijedi bolje uslove za život osoba
oboljelih od dijabetesa da bude udruženje od koristi ljudima i zajednici. Kroz različite inicijative utičemo na institucije vlasti da omoguće bolje uslove za oboljele od šećerne bolesti i sistematskom rješavanju problema sa kojima se susreću oboljelih od šećerne bolesti odnosno dijabetesom.

UG SuperU Bratunac osnovano je 2017 godine sa misijom da promoviše I podrži poboljšanje društvenog, kulturnog I ekonomskog aspekta mladih u opštini Bratunac i susjednim opštinama kroz promociju aktivizma i stvaranja jednakih mogućnosti za sve građane Bratunca da se obrazuju I učestvuju u kulturnom životu. Ciljevi udruženja su promocija i podrška interkulturalnom obrazovanju djece i odraslih i podrška mladima prevazilaženju trauma izazvanih društvenim promjenama i socijalno-ekonomskim teškoćama. SuperU je do sada realizovalo projekte iz oblasti međuetničkog pomirenja, osnaživanja mladih i projekte iz oblasti kulture koji su bili namenjeni najmlađoj populaciji, djeci od 6 do 15 godina. Uspešno smo organizovali 3 humanitarne predstave pomoću kojih smo obezbedili novogodišnje paketiće, prehrambeno-higijenske pakete za decu iz socijalno ugroženih kategorija i novčani doprinos za lečenje dece iz Bratunca i Zvornika.

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) je osnovano 2013. godine u Sarajevu, kao želja mladih aktivista da svojim djelovanjem doprinesu suočavanju s prošlošću, te razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše SFR Jugoslavije. Cilj UDIK-a je prikupljanje činjenica, dokumenata i podataka o genocidu, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama bivše SFR Jugoslavije. Tako UDIK surađuje sa domaćim institucijama i institucijama država u regionu kako bi pomogli postkonfliktnim društvima da uspostave vladavinu zakona i rješavanje kršenja ljudskih prava. UDIK, također, sprovodi program tranzicione pravde usmjeren na žrtve sa tri glavne komponente: dokumentovanje, pravda i institucionalna reforma i memorijalizacija.

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla je osnovano kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane zaposlenih, korisnika/ica i prijatelja/ica projekta “Žene – skrivene žrtve rata” implementiranog od strane međunarodne organizacije Norveška narodna pomoc u period 1993-1999 (NPA). Sve naše aktivnosti, akcije i inicijative su usmjerene na žene i doprinose poboljšanju položaja žena u porodici i društvu, smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama i unapređenju uloge žena u procesima donošenja odluka i izgradnji mira na lokalnom nivou. Aktivnim sudjelovanjem u mrežama nevladinih organizacija doprinosimo podizanju javne svijesti i zalaganju za unapređenje ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i sigurnosti u BiH.

Udruženje „LAN“ iz Bihaća je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja se kroz svoj rad i aktivnosti zalaže za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi i djelatnost Udruženja su: razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života, puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici, prikupljanje podataka, medijsko prezentiranje, te štampanje publikacija, novina, časopisa, knjiga, kataloga i drugih publikacija s ciljem educiranja i informiranja građana, organiziranje savjetovanja, seminara, edukativnih kurseva, treninga, radionica, predavanja radi usavršavanja, te manifestacija kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera, afirmacija položaja i statusa mladih, podsticanje i osnaživanje volonterskog rada, pokretanje i podrška procesu uspostavljanja zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima, puna ravnopravnost građana u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim propisima, stvaranje uvjeta za evropske standarde kvalitetnog života, rada i inkluzije, razvijanje multinacionalnih, multireligijskih i multietničkih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima, povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu, podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja.

“Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96”  je nevladina organizacija koja okuplja lica  koja su zbog agresije na BiH bile prisilno odvedene u logore. Udruženje je registrovano 1996. godine i broji preko  broji oko 1.000 članova i najveća smo logoraška organizacija u Kantonu. Nažalost većina njih je prošla najgore moguće torture psihofizičkog i seksualnog zlostavljanja i silovanja, što je ostavilo trajan pečat na njihovu mentalnu i fizičku konstituciju. Nijedna žrtva nije ostala bez posljedica. Te posljedice uključuju sniženi samopouzdanje, sniženo samopoštovanje, anksioznost, depresiju, noćne more, stid, krivnju, oslabljen identitet žrtve. Nailazimo na osobe izmjenjene personalnosti, koja sebe doživljava trajno izmjenjenom, oslabljenom, i slabe su nade da će ikada više moći funkcionirati u skladu sa svojim spolom i svojom ulogom u familiji i društvu.   

Udruženje logoraša Višegrad je osnovano 24. decembra 2003. godine i sastavni je dio Saveza logoraša Republike Srpske. Prevashodni cilj našeg Udruženja je da pomognemo populaciji logoraša, posebno kad je u pitanju njihova ukupna socijalizacija u društvu i prevazilaženje postratnih trauma i stresova zbog patnji u logorima tokom minulog rata.

Udruženje “Naš most” Zenica kroz umjetnost i kulturu potpomaže društveno uključivanje starijih osoba, te drugih ranjivih grupa, poput žena, djece i osoba s invaliditetom. Udruženje okuplja osobe treće životne dobi, žene, i osobe s teškoćama u razvoju koji zajedno slikaju, izlažu svoje radove, organizuju kreativne bazare i socijalizuju se u galeriji udruženja u glavnoj zeničkoj ulici, Titovoj 22.

Udruženje Prijedorčanki “Izvor” u toku svog dugogodišnjeg postojanja i rada Udruženje kontinuirano radi na pružanju materijalne i psihološke pomoći, kao i pravne podrške članovima porodica iz reda nestalih osoba sa područja opštine Prijedor i osobama koje su preživjele razne teške ratne torture i traume.
Svoj rad smo usmjerili prvenstveno na socijalnu integraciju preživjelih iz reda povratničke populacije, pružanje administrativno-pravne podrške u ostvarivanju statusa civilne žrtve rata, objavljivanje Knjige nestalih sa područja opštine Prijedor, pružanje usluge prevoza i smještaja svjedoka pred Sudovima u BiH, pružanje psihološke pomoći kroz grupne terapije i individualni pristup od strane psihologa i neuropsihijatra, kao i ekonomsko osnaživanje žena članica kroz radionice dekupaž tehnike. Nastojimo da svoj rad prilagođavamo potrebama naših članica i članova a sve u cilju davanja podrške i osnaživanja u nošenju sa problemima, kao i poboljšanja zdravlja i uslova života.
Organizatori i učesnici smo obilježavanja datuma značajnih za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava:
– 31.05. Dan bijelih traka.
– 30.08. Međunarodni dan nestalih osoba
– 10.12. Međunarodni dan ljudskih prava

Udruženje “Progresivni Razvoj Organizacija i Individua” (PROI) je nevladina organizacija posvećena adresiranju nekih od najvećih problema s kojima se susreću zajednice u razvoju danas, posebno u vezi sa životnim standardom i siromaštvom. Osnovna misija Udruženja jeste smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života kroz sveobuhvatni i progresivni razvoj organizacija i individua, a vizija nam je zajednica u kojoj svaka osoba ima pravo i mogućnost da živi kvalitetan život. Udruženje PROI je aktivno i ima iskustva u oblastima javnog zdravlja, socijalne inkluzije, razvoja turizma i razvoja zajednice.

Udruženje u borbi protiv ovisnosti „ Ruka ruci” Bihać djeluje sa vizijom kreiranja adekvatnih mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije s ciljem jačanja porodice kao osnovne ćelije društva. Misija udruženja: Udruženje u borbi protiv svih vrsta ovisnosti „Ruka ruci“ je humanitarno-neprofitabilna i nevladina organizacija, koja se bavi prevencijom, odnosno, edukacijom i pružanjem pomoći, kako roditeljima, koji se susreću sa ovim problemom u svom domu, tako i samim ovisnicima, članovima društvene zajednice, a kroz radionice i predavanja i aktivnom učešću korisnika u rješavanju problema ovisnosti. Djeluje napodručju Unsko-sanskog kantona i aktivno surađuje sa relevantnim službama koje se i same bave radom, kako sa ovisnicima, tako i na prevenciji i osvješčivanju lokalnih zajednica o ovom problemu i smanjenju broja ovisnika.

Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku „Tavan“ kroz svoj rad nastoji ukazati na probleme stigmatizacije, nedovoljno razvijene psihološke prakse i površnog, jednodimenzionalnog pristupa mentalnom zdravlju. Savjetodavnim radom, podrškom, edukacijom, istraživanjima i umjetnošću želimo pružiti drugačiji pogled na drugačija iskustva.

Udruženje za istraživanje i društvene inovacije “Analiza, Dizajn, Transformacija”
je ​​nevladina organizacija osnovana 2014. godine sa ciljem da se zalaže za afirmaciju vrijednosti otvorenog društva u Bosni i Hercegovini utemeljenog na znanju. Djeluje na jačanju istraživačkih i naučnih kapaciteta institucija u Bosni i Hercegovini. Jedan od njegovih ključnih ciljeva je ostvarivanje izgradnje lokalnih zajednica kroz moderne i održive metode zasnovane na tehnološkom modelu razvoja i kroz saradnju između različitih sektora društva, posebno između naučnog i privatnog sektora, kao i javnih institucija i neprofitnih organizacija kako bi se potaknula društvena odgovornost i korištenje novih informacionih i komunikacijskih tehnologija i različitih inovacija radi efikasnog rješavanja društvenih problema. Ove ciljeve Udruženje nastoji postići pokretanjem i organiziranjem znanstvenih, stručnih i inovativnih istraživačkih projekata, inicijativa iz oblasti javnih politika, platformi i usluga u području djelovanja sa svojim partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Organizacija sarađuje sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Konačno, u svom radu organizacija se obvezuje da koristi participativne akcijske metode razvoja i realizacije projekata, kako bi potaknula obrazovanje i socijalnu uključenost mladih, žena i drugih marginaliziranih grupa u društvu.

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine od strane stručnjaka i stručnjakinja za oblast prevencije zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci, uz poticaj studenata i studentica socijalnog rada koji su željeli imati više prakse i raditi na konkretnim društvenim problemima. NARKO-NE danas broji 11 stalno zaposlenih, više od 40 vanjskih saradnika/ca, te oko 200 volontera i volonterki angažiranih na projektima. Naša vizija je zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose sa izazovima odrastanja, te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama.
Misija Udruženja NARKO-NE je usmjerena na kreiranje i razvoj volonterskih programa za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te na izgradnju i jačanje kapaciteta profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zdravlja u BiH.Vrijednosti i principi kojima se vodimo u našem radu su: Prevencija ovisnosti i unapređenje zdravlja, Volonterizam i neformalno obrazovanje, Kvalitet života pojedinaca i društva, Stručnost i inovativnost, Umrežavanje, Kontinuiran rast i dosljednost.

Udruženje “Zaboravljena djeca rata” je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Prvo i trenutno jedino udruženje u cijelom svijetu koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti djece rođene zbog rata. Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova/ica i korisnika/ica u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na osnovu svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano. Otvoreni smo za saradnju sa pojedincima, grupama, institucijama i organizacijama civilnog društva čiji je
osnovni cilj zaštita ljudskih prava i izgradnja svijeta i budućnosti bez nasilja.
Osnovni principi Udruženja su dobrovoljnost, otvorenost, raznolikost, tolerancija i demokratija. Naša glavna poruka je: Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa.

Udruženje građana Zajedno na naš grad Mostar je nevladina organizacija koja u redovnim i vanrednim situacijama pokazuje solidarnost i kako zajedno činimo dobra djela pomoći u svojim zajednicama. Naime i prije izbijanja pandemije koronavirusa mi smo skrbili o 100 korisnika starih, bolesnih i djece sa toplim obrokom na kućni prag na području Mostara, Jablanice i Konjica. Kako je tokom pandemije ukinut autobusni prevoz isporučujemo svakodnevno 70 obroka
na području Mostara vlastitim vozilom. Finansiramo se dobrovoljnim prilozima
donatora pravnih i fizičkih lica kako u novcu tako i u namirnicama potrebnih za
pripremu obroka, te voća, mlijeka i sokova.

Prije pola vijeka JU Gimnazija “Mustafa Novalić” je upisala svoje prve učenike, a njen rad, koji je prekidan u vrijeme Šuvarovih reformi i u vrijeme agresije na BiH, traje 66 godina. Za to vrijeme iz Gimnazije u Gradačcu je izašlo 51 generacija svršenih gimnazijalaca od kojih je većina svoju naobrazbu nastavila u visokim ili višim školama u bivšoj Jugoslaviji, a manji broj njih je svoju stručnost uspjelo dokazati i u zemljama zapada.
Trenutno JU Gimnazija “Mustafa Novalić” ima 14 odjeljenja i vrijedi za najbolju državnu Gimnaziju na Tuzlanskom kantonu.
Ova Gimnazija je široko otvorila vrata brojnim institucijama i javnim ustanovama, a zadatak i cilj im je širenje obrazovanja, pozitivnih ideja i međugeneracijskih druženja.
Trenutno se u JU Gimnazija “Mustafa Novalić” obrazuju učenici po različitim Nastavnim planovima i programima čiji je cilj educiranje učenika od 15 do 19 godina po sljedećim smjerovima:

 • Gimnazija – Opći smjer
 • Gimnazija – Matematičko- informatički smjer
 • Gimnazija – Filološki smjer
 • Gimnazija – Zdravstveni smjer
 • Gimnazija – Pedagoški smjer

Global Education institucije pružaju kvalitetno obrazovanje djeci i mladima u Bosni i Hercegovini od 1998. godine. U tom periodu u zgradama naših škola je izrođen veliki broj kvalitetnih, društveno odgovornih osoba od kojih su mnoge nastavile obrazovanje i karijeru na svjetski priznatim univerzitetima i institucijama. Veliku zaslugu za postizanje ovakvih rezultata dugujemo našem predanom, visokokvalifikovanom kadru.
Nastava u našim školama se izvodi na engleskom jeziku, te je ista obogaćena korištenjem brojnih aplikacija koje za cilj imaju olakšati stjecanje znanja kod učenika, ali i komunikaciju između roditelja i uprave škole.
Naše institucije se nalaze u sljedećim gradovima:
SARAJEVO
Međunarodna predškolska ustanova “Sunshine”
Međunarodna osnovna škola Sarajevo
Sarajevo koledž
Internacionalni Burch univerzitet
BIHAĆ
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Bihać
Unsko-sanski koledž
TUZLA
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Tuzla
Međunarodna srednja škola Tuzla
ZENICA
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Zenica
Međunarodna srednja škola Zenica